ชื่อไทย : เอื้องเค้ากิ่ว
ชื่อท้องถิ่น : สะเมิงอาง(เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) / เอื้องตีนนก(เชียงใหม่) / เอื้องตีนเป็ด (เชียงใหม่,เหนือ) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium signatum Rchb. f.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำเกือบกลม ขนาด 20-30 ? 1.2-1.5 ซม. โคนเรียวเล็กน้อยแล้วป่องพองตรงส่วนล่างสุดที่เกิดราก ผิวแห้งเป็นร่องตามยาว ขึ้นเป็นกอตรงหรือไม่มีทิศทางแน่นอน
ใบ :
รูปรี ขนาด 7-8 ? 2.5 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว ปลายมนหยักเว้าตื้นๆ ใบเกิดตั้งแต่ช่วงกลางต้นขึ้นไป
ดอก :
ก้านช่อดอกสั้น มี 2-3 ช่อต่อต้น แต่ละช่อมี 2-5 ดอก ก้านดอกยาว 3-4 ซม. ขนาดดอก 4-4.5 ซม. ขอบกลีบเป็นคลื่น ปลายบิดเล็กน้อย กลางกลีบปากบางพันธุ์สีเหลืองล้วน บางพันธุ์มีแต้มสีม่วงเข้ม ดอกบานทนมากกว่า 1 สัปดาห์และมักจะมีดอกพราวทั้งกอ
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่าและลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554